3480,RID3480,YEP,RI3480,交換學生,地區,扶輪社,單車,總監,委員會,分區
正在加載......

|
|
|
|
|
|
|
  寶 眷 服 務  
寶眷聯誼會之宗旨
總監夫人
寶眷聯誼會主委
歷屆寶眷主委
寶眷聯誼活動

寶眷服務


 寶眷聯誼會之宗旨
 總監夫人
 寶眷聯誼會主委
 歷屆寶眷主委
 寶眷聯誼活動

 

 

   
   
 

國際扶輪3480地區 Rotary International District 3480
地區辦公室:台北市中正區寶慶路67號4樓
D3480 Office:4F., No.67, Baoqing Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)Phone:+886-2-23707778 FAX:+886-2-23707776
Email: ri3480@ms28.hinet.net